Tu esi šeit:
Sākums > CLUB CHIC > PRIVILĒĢIJU KARTES CLUB CHIC LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Privilēģiju karte Club Chic, turpmāk tekstā Club Chic karte, ir SIA „PREMIUM MEDIA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003994985, izdotā žurnālā „L’Officiel Latvija” privilēģiju karte.

1.2. Club Chic karte ir SIA „PREMIUM MEDIA” īpašums, kas piešķir tiesības Club Chic kartes turētājam, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, saņemt atlaides, bonusus un citas privilēģijas (turpmāk tekstā – Privilēģijas).

1.3. Club Chic kartes turētājs ir fiziska persona. Club Chic karte ir personalizēta karte, uz kuras tiek norādīts tās turētāja vārds, uzvārds, kartes numurs un derīguma termiņš.

1.4. Informācija par Club Chic kartes jaunumiem un Priekšrocībām, kurus piedāvā SIA „PREMIUM MEDIA” un/vai SIA „PREMIUM MEDIA” sadarbības partneri, ir pieejama tīmekļa vietnē officiel.lv/clubchic.

2. CLUB CHIC KARTES TURĒTĀJS

2.1. Par Club Chic kartes turētāju var kļūt tikai fiziskas personas:

2.1.1.kuras ir abonējušas žurnālu L’Officiel Latvija vismaz uz 1 (vienu) gadu. Šie noteikumi ir attiecināmi uz personām, kuras iegādāsies abonementu, ne tikai 2017.gadam un turpmākajiem gadiem, bet arī uz personām, kuras ir iegādājušas 1 (viena) gada abonementu 2016.gadā un ir pieteikušās Club Chic kartes saņemšanai šo noteikumu 2.2. punktā noteiktajā kārtībā.

2.1.2.kuras no SIA „PREMIUM MEDIA” ir saņēmušas ielūgumu kļūt par Club Chic kartes turētāju un ir pieteikušās Club Chic kartes saņemšanai šo noteikumu 2.2. punktā noteiktajā kārtībā.

2.2. Gadījumā, ja esat abonējis žurnālu ar Latvijas Pasta starpniecību, lai saņemtu Club Chic karti, elektroniskā veidā ir jāaizpilda pieteikuma anketa. Anketa ir pieejama tīmekļa vietnē officiel.lv/clubchic.

2.3. Aizpildot šo noteikumu 2.2.punktā norādīto pieteikuma anketu, fiziskā persona piekrīt tam, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Club Chic kartes turētājam iespēju izmanot šajos noteikumos norādītās Privilēģijas.

2.4. Club Chic karti tās turētājs var saņemt SIA „PREMIUM MEDIA” medija birojā Rīgā, Lauvas ielā 9, vai pa pastu (ierakstītas vēstules veidā) uz pieteikuma anketā norādīto piegādes adresi.

2.5. Club Chic karte tiek izsniegta bez maksas. Nozaudēšanas gadījumā, Club Chic karte var tikt atjaunota par samaksu, saskaņā ar šo noteikumu 3.6.punkta noteikumiem.

3. CLUB CHIC KARTES LIETOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Club Chic karte ir derīga to Priekšrocību saņemšanai par kurām informācija ir pieejama tīmekļa vietnē officiel.lv/clubchic un žurnālā L’Officiel Latvija.

3.2. Privilēģijas darbojas tikai saskaņā ar informāciju, kura ir paziņota šo noteikumu 3.1.punktā noteiktajā kārtībā, ievērojot paziņojumā noteiktos termiņus un kārtību Priekšrocību izmantošani.

3.3. Club Chic karte tās turētājam ir jāuzrāda pirms attiecīgās Privilēģijas saņemšanas. 3.4. Club Chic karti drīkst lietot tikai tās turētājs. SIA „PREMIUM MEDIA” sadarbības partneris pirms attiecīgās Privilēģijas piešķiršanas ir tiesīgs, vienlaicīgi ar Club Chic karti pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

3.5. Club Chic kartes derīguma termiņš ir 1 (viens) gads.

3.6. Club Chic kartes nozaudēšanas gadījumā, Club Chic kartes turētājam ir pienākums, nekavējoties, elektroniskā veidā pa e – pastu info@clubchic.lv informēt SIA „PREMIUM MEDIA”. Club Chic kartes turētājs ir tiesīgs atjaunot nozaudēto Club Chic karti, vienlaicīgi ar paziņojumu par Club Chic kartes nozaudēšanu norādot, ka Club Chic kartes turētājs vēlas atjaunot Club Chic karti. Club Chic karte tiek atjaunota par samaksu EUR 5 (pieci Eiro), tajā skaitā PVN.

4. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

4.1. PREMIUM MEDIA ir tiesīga vienpusējā kārtā grozīt šos noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi tīmekļa vietnē officiel.lv/clubchic.

4.2. PREMIUM MEDIA ir tiesīga Club Chic kartes derīguma termiņa periodā, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt, papildināt, grozīt u.tml. Club Chic kartes Privilēģijas. Šajā gadījumā, visas izmaiņas un informācija tiks paziņota Club Chic kartes turētājiem, ievērojot šo noteikumu 3.1. – 3.2. punktā norādīto paziņošanas kārtību. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi tīmekļa vietnē officiel.lv/clubchic.

4.3. Visas neskaidrības un jautājumus saistībā ar Club Chic kartes lietošanu iespējams noskaidrot un risināt, elektroniskā veidā sazinoties ar SIA „PREMIUM MEDIA” pa e-pastu info@clubchic.lv.

4.4. Pretenzijas par Club Chic kartes lietošanu iesniedzamas elektroniskā veidā pa e – pastu info@clubchic.lv vai nosūtot uz SIA „PREMIUM MEDIA” biroju, Lauvas iela 9, 5.stāvs, Rīga, LV 1003, ierakstītas vēstules veidā.

Top